Belastingadviseur Litouwen

Hofmann International Tax Solutions

Waarom Litouwen?


Litouwen heeft een oppervlakte van 65.300 Km², en grenst aan Letland, Wit-Rusland, Polen en de regio Kaliningrad van de Russische Federatie. Een aantal factoren maken Litouwen een ideale zakelijke locatie voor bedrijven.

Litouwen ligt in het centrum van Europa en is daarom een centrale locatie tussen de Scandinavische markt, de markt van de Europese Unie en de Russische markt. Twee verkeerscorridors van continentaal belang doorkruisen het grondgebied. De Noord-Zuid snelweg en de spoorlijn geldt als een verbinding tussen Scandinavië en Centraal-Europa, aan de andere kant is de Oost-West snelweg de route tussen de grote markten van het Oosten en de rest van Europa. Het goed aangelegde wegennetwerk en spoorwegen, drie internationale luchthavens en de ijsvrije haven Klaipeda aan de Oostzee met zijn moderne containerterminal getuigen van een goed ontwikkelde infrastructuur.

Sinds begin 2004 is Litouwen een volwaardig lid van de NAVO en de EU. Litouwen is ook toegetreden tot het Schengenverdrag op 21 december 2007.

Litouwen bevordert via EU-structuurfondsen en regeringsmaatregelen, zoals de verlaging van de belasting voor investeringen in nieuwe technologieën, bedrijven van elke omvang op het gebied van innovatie en wetenschappelijk onderzoek.

De overgrote meerderheid van de bevolking spreekt een vreemde taal zoals Engels of Duits. Samen met het bedrijfsvriendelijk fiscaal beleid en het lage loonniveau dus een ideale voorwaarde voor een ondernemersactiviteit in Litouwen met Litouwse werknemers. Daarbij zijn er tevens culturele overeenkomsten tussen Duitsland en Litouwen.