Belastingadviseur Litouwen

Hofmann International Tax Solutions

Belastingen in Litouwen


Litouwen werd in het jaar 2010 gerangschikte als vijfde Europese lidstaat met het laagste belastingtarief. Met een tarief van 15% voor vennootschapsbelasting was Litouwen op zelfs de vierde plaats binnen de Europese Unie.

De algemene beginselen van de Litouwse belasting worden geregeld in de wet op de fiscale administratie ("Mokesčių administravimo įstatymas", no. IX-2112). Belastingen zijn vermeld in artikel 13, dat voorziet in de Litouwse belasting. Daarnaast moet men de volgende belastingen afdragen: BTW, accijnzen, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, vermogensbelasting, belasting voor staat natuurreservaten, olie en gas belasting, eco-belasting, stempel plicht en successierechten evenals bijdragen aan de sociale en ziektekostenverzekering.

Sommige speciale wetten zijn vastgesteld voor andere typen belastingen.

De inkomstenbelasting wordt geregeld door de inkomstenbelasting wet ("Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas", no. IX-1007). Niet-ingezeten natuurlijke of rechtspersonen zijn over hun inkomen, dat zij hebben verdiend in Litouwen, Litouwse inkomstenbelasting verschuldigd. Ingezeten natuurlijke personen die meer dan 183 dagen per jaar in Litouwen verblijven, zijn onderworpen aan onbeperkte belastingverplichting, en zijn dus met hun volledige wereldinkomen aan de Litouwse belasting onderworpen. In tegenstelling tot in Nederland bestaat er een uniform belastingtarief voor alle inkomsten, ongeacht hoe hoog. Deze zogenaamde “flattax” is 15%. Er zijn echter uitzonderingen. Het belastingtarief voor bepaalde vormen van zelfstandig ondernemerschap, zoals voor de landbouw, is slechts 5%. Dividenden worden belast tegen 20%.

Rechtsgrondslag van de vennootschapsbelasting is de Vennootschapsbelasting wet ("Pelno mokesčio įstatymas", no. IX-675). Het betreft belastingen van een bedrijf geregistreerd in Litouwen met hun wereldinkomen. Buitenlandse bedrijven zijn onderworpen aan Litouwse belasting voor hun inkomsten uit hun activiteiten binnen Litouwen. Over ondernemingen geldt een uniform belastingtarief. Dit is 15% zoals de inkomstenbelasting. Daarbij worden dividendenbelasting van 15% geheven. Ook bestaan er uitzonderingen. Voor kleine ondernemingen, die per jaar minder dan 500.000,- LTL (ongeveer EUR 144.763,48) aan omzet genereren en minder dan 50 werknemers hebben, geldt een verlaagd belastingtarief van 13%. Bij de berekening van de te betalen vennootschapsbelasting, kan het bedrijf verschillende kosten aftrekken waarvoor verschillende afschrijvingstermijn van 3 tot en met 20 jaar gelden. Uitgaven voor bepaalde gebieden, bijvoorbeeld verliezen of zakenreizen, kunnen slechts tot een bepaald bedrag worden afgeschreven. Aan de andere kunnen verliezen kunnen binnen vijf jaar gepresenteerd worden met verschillende speciale regels van toepassing.

De BTW wordt geregeld door de BTW wet ("Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas", no. IX-751). In 2011 bedroeg het Btw-tarief 21%. Daarnaast zijn er ook verlaagde tarieven. Medische diensten en geneesmiddelen vallen onder een tarief van 5%. Energie voor verwarming en warm water, hotel en woonruimten, evenals boeken en niet periodiek gepubliceerd publicaties worden belast tegen 9%.

Litouwen heeft 47 bilaterale verdragen met andere landen gesloten waaronder Nederland, welke qua inhoud gebaseerd zijn op het OESO-modelverdrag.