Belastingadviseur Litouwen

Hofmann International Tax Solutions

II.            Personenvennootschappen

Personenvennootschappen in Litouwen kunnen vennootschappen onder firma of zelfs commanditaire vennootschappen zijn.

1.            Vennootschap onder Firma
Een vennootschap onder firma (tikroji ūkine Gemeenschap) is opgericht door ten minste twee partners, die zowel natuurlijke als rechtspersonen kunnen zijn en die onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de verplichtingen. De vereiste statuten moeten notarieel worden gecertificeerd en de vof moet worden geregistreerd in het handelsregister.

2.            Commanditaire vennootschap
Commanditaire vennootschap (komanditine ūkine bendrija) is het vennootschap door twee of meer natuurlijke personen of rechtspersonen, waar de beherende vennoot voor de verplichtingen van CV onbeperkte aansprakelijkheid met zijn hele vermogen en de belegger slechts tot het bedrag van zijn inleg. Ook hier is de overeenkomst notarieel vastgelegd en ingeschreven in het handelsregister.

 

 


Terug naar Ondernemingsvormen in Litouwen