Belastingadviseur Litouwen

Hofmann International Tax Solutions

Sociale verzekeringen in Litouwen


Het Litouwse stelsel van sociale zekerheid is verdeeld in de sociale zekerheid, sociale bijstand en sociale diensten. De Sociale zekerheid is geregeld in een wet sociale verzekering. Het wordt gefinancierd door een sociaal verzekeringsfonds, welke door werkgevers en werknemers wordt gevuld. De werkgeversbijdrage is 30,98%, de werknemer betaalt slechts 9 procent van zijn salaris voor sociale zekerheid.

Naar de bepaling van het recht van de sociale verzekering van Litouwen, zijn alle werknemers juridisch verzekerd. Hierdoor heeft men aanspraak op de verzekering in geval van ziekte, moederschap, invaliditeit, ouderdom, arbeidsongevallen en beroepsziekten, gezinsuitkeringen, ook werkloosheid en gezondheid zorg.

Er is een verplichte verzekering voor zelfstandigen en boeren met betrekking tot pensioenen, vergoeding van uitgaven van medische behandelingen, verleende medische zorg en dood. Voor alle andere gebieden moet men zich extra privaat verzekeren.