Belastingadviseur Litouwen

Hofmann International Tax Solutions

III.          Kapitaalvennootschappen

Anders dan het Nederlandse recht, maakt het Litouwse recht geen onderscheid tussen een naamloze vennootschap en een vennootschap die is bedoeld slechts voor een beperkt aantal aandeelhouders. Om te beide vennootschappen te onderscheiden, maakt de Litouwse wet onderscheid tussen open en gesloten joint - stock vennootschappen. Deze open joint stock onderneming is bedoeld als een naamloze vennootschap, en de gesloten naamloze vennootschap geldt voor ondernemingen met maximaal 249 aandeelhouders.

1.            Open naamloze vennootschap
Zoals reeds vermeld is het aantal aandeelhouders niet beperkt bij de open naamloze vennootschap (akcine bendrovė), wat kan worden opgericht door zowel binnenlandse als buitenlandse natuurlijke personen en rechtspersonen. Het is mogelijk om de naamloze vennootschap slechts voor een bepaalde periode van tijd in te stellen, maar ze kan worden ingesteld ook voor een onbeperkte periode.

Het minimumkapitaal is 150.000,-LTL (43.369,50 euro). Voor de oprichting zijn bepaalde documenten vereist, zodat de naamloze vennootschap in het handelsregister kan worden ingevoerd. Dit zijn de oprichtingsakte (of een Stichtingsakte), de statuten van de vennootschap, de notulen van de vergadering, de verklaring van een Litouws bank waar de storting van de eerste bijdrage wordt beschreven, de bevestiging van een Litouws beursvennootschap voor de aankoop van aandelen door een investeerder, een bewijs van inschrijving van de aandelen, en een verslag over het bedrijf met het advies van een externe accountant. Het bedrijf moet een plaats van vestiging in Litouwen hebben.

Aandelen van de vennootschap kunnen openbaar worden verhandeld. De onderneming is aansprakelijk met de totale activa, terwijl de aandeelhouders alleen hun storting aansprakelijk zijn.

Een naamloze vennootschap moet een Raad van Bestuur en een jaarlijkse algemene vergadering hebben. Daarnaast, moet een Raad van Toezicht worden ingesteld. Het is maakt niet uit of deze organen uit binnen- of buitenlandse burgers bestaan. In dit opzicht is er geen verblijfsvereiste. Maar de benoeming van een accountant, alsmede de registratie van de aandelen zijn vereist.

 

2.            Gesloten naamloze vennootschap
Ook voor de gesloten naamloze vennootschap (ŭzdaroji akcine bendrove) is een verblijf in Litouwen vereist. Ze kan alleen voor een bepaalde periode van tijd, of voor onbepaalde tijd worden opgericht. Ze is ook in het handelsregister in te voeren.

Het minimumkapitaal van de gesloten naamloze vennootschap is 10.000,-LTL (ongeveer EUR 2.891,30). De volgende documenten zijn vereist voor de oprichting: het memorandum van vereniging (of een Stichtingsakte, voor zover door een individu wordt opgericht), de statuten van de vennootschap, de notulen van de stichtende vergadering, alsmede de verklaring van een Litouws Bank van de storting van het startkapitaal.

In tegenstelling tot de open naamloze vennootschap, mogen de aandelen van de gesloten naamloze vennootschap niet in het openbaar worden verhandeld. Er zijn uitzonderingen voor dit doel als de aandelen zal worden aangeboden aan werknemers of schuldeisers van het bedrijf.

 

 


Terug naar Ondernemingsvormen in Litouwen